Семинари и конференцииСеминарът е интерактивно обучаващо занятие, организирано така че да бъде максимално ефективно и запомнящо се. Думата семинар произлиза от латинската seminarium, означаваща „питомник”. Тази форма на обучение е била известна още на древните римляни. Но, от тогава са настъпили промени както в методите, така и в самия процес на обучение. В наше време семинарът си остава най-актуалната и взискателна, особено в сферата на бизнеса, практика.
Бизнес-семинарите са предпочитана форма за професионалистите от различни отрасли. Все повече от тях отдават предпочитанието си на бизнес-семинара като ефективна форма за обучение и обмяна на опит с колегите.

Бизнес-семинарът дава възможност на специалиста да разшири представата за собствената си сфера на дейност – да узнае нови тенденции, методи, технологии. Но най-важното е, че след провеждането на семинара, специалистът може да приложи тези знания на практика.

За може семинарът да изпълни предназначението си на ефективна форма на обучение, той трябва да отговаря на редица условия и да бъде правилно организиран.

Фреш Холидей (TA Трейд Феър Трипс) организира за своите клиенти семинари и бизнес пътувания.

Семинари и конференции
Блог
Виж всички