ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО АЛИСТРАТИ, СЕРЕС И МЕЛНИК
цена 45.00 лв.

София - Алистрати – Серес – Мелник - София
Програма: ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО АЛИСТРАТИ, СЕРЕС И МЕЛНИК
Дата на отпътуване: 01.10.2022
дата на връщане: 01.10.2022
Брой нощувки: 0
Качване от:*
Брой туристи:* в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
Трите Ви имена :*
/ Необходими за договор /
E-mail:*
Телефон:*
Начин на плащане:
ОБЩА СУМА: 45.00 лв.
Коментар и допълнителна информация:
* Задължителни данни

Блог
Виж всички