Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

на "Трейд Феър Трипс" ЕООД – Фреш Холидей

 

Актуализирани към 21.05.2018г.

 

 

РЕЗЕРВАЦИИ

            Безплатна резервация за избрана екскурзия може да направите по телефон, e-mail, лично в офисите на “Трейд Феър Трипс” – Фреш Холидей (Туроператор) или в туристическите агенции - партньори. Тази резервация е със срок на валидност определен от представител на Туроператора.

ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ И РАЗПЛАЩАНИЯ

            Вашето пътуване се счита за заявено след внасяне на депозит от 30 % от стойността на избраната екскурзия (ако не е упоменато друго) и сключване на “договор за организирано туристическо пътуване” с Туроператора. Тогава се фиксира и Вашето място в автобуса. Пълното заплащане на екскурзията и предоставянето на всички необходими документи се извършва минимум 15 дни преди датата на отпътуване за автобусните екскурзии и 30 дни преди датата на отпътуване за самолетните екскурзии (ако не е упоменато друго). Заплащането може да стане по банков път, в брой или с кредитна/дебитна карта.

ЦЕНИ

            Цените са пакетни, съгласно предложените програми. Към всяка програма са посочени услугите, които са включени в пакетната цена на екскурзията. Входни такси за туристически и развлекателни обекти, обиколка с туристическо корабче на п-ов Атон (Света гора) и градски транспорт в посещаваните градове се заплащат отделно. Актуална справка за цените на най-често посещаваните туристически и развлекателни обекти може да получите от представителствата на Туроператора. Всички допълнителни услуги се заявяват предварително и заплащат отделно.

Цените са определени при фиксиран курс от 1 EURO = 1.95583 лв. Туроператора има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда предвиден в клаузите на чл.34 от ЗТ. Цените на някои от програмите са валидни при определено курсовото съотношение лев-щатски долар. При промяна в него според посочените в програмите параметри ще се промени и крайната цена на тези екскурзии. За предлаганите от нас групови екскурзии са в сила изисквания за минимален брой участници - 40 туристи за автобусните и 15 туристи за самолетните програми (ако не е упоменато друго). Туроператора си запазва правото да анулира конкретно пътуване в случай на недостигане на този брой, като възстановяват на клиентите внесените до този момент суми.

ОТСТЪПКИ

            Отстъпките за деца са валидни при ползване на трето, допълнително легло.

АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

            Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма, в офиса където е направено записването. Неустойките, които се удържат от пълната сума при отказ от страна на туриста са следните:

Автобусни програми

  • при наличие на повече от 30 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;
  • между 29-ия и 15-ия ден преди датата на заминаване – 30 % от стойността на екскурзията;
  • между 14-ия и 7-ия ден преди датата на заминаване – 50 % от стойността на екскурзията;
  • между 6-ия и 3-ия ден преди датата на заминаване – 70 % от стойността на екскурзията;
  • при по-малко от 3 дни – 100 % от стойността на екскурзията.

Самолетни програми

  • при наличие на повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;
  • между 59-ия и 30-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения депозит;
  • между 29-ия и 20-ия ден преди датата на заминаване се удържа 50% от стойността на екскурзията;
  • между 19-ия и 10-ия ден преди датата на заминаване се удържа 80% от стойността на екскурзията;
  • при по-малко от 10 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията.  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За пътуване само в държави от Европейския съюз (ЕС), Македония, Сърбия,Черна гора, Босна и Херцеговина и Швейцария е необходима валидна лична карта. Валиден задграничен паспорт е необходим при пътуване за държави извън ЕС и когато пътуването е комбинирано и включва държави от ЕС и такива, които не са членки на ЕС. За деца под 18 г., които пътуват сами или с единия от родителите си се изисква нотариално заверена декларация от родителите (родителя, който не пътува), че са съгласни детето им да пътува в чужбина. За да бъдат изрядни Вашите документи във връзка с избраната от Вас програма, моля изисквайте актуална справка за тях от Туроператора.

ТРАНСПОРТ

            Всички автобусни екскурзии се осъществяват с магистрални автобуси, притежаващи необходимите лицензи и осигуряващи нужния комфорт при пътуване в чужбина. Самолетните програми се реализират с полети на авиокомпаниите опериращи по съответните дестинации и чартърни полети.

ХОТЕЛИ

            В зависимост от избраната програма туристите се настаняват в хотели категория 2/3*, 4* звезди (стаи с 1, 2 или 3 легла и санитарен възел). При всяка от предложените в сайта (каталога) програми конкретно е посочена категорията на използваните хотели.

ЗАСТРАХОВКА

На всички туристи пътуващи в чужбина по програмите на „Трейд Феър Трипс – Фреш Холидей” се осигурява медицинска застраховка за времето на престоя им извън страната. Медицинската застраховка не покрива застрахователно събитие в резултат на хронични заболявания, всякакъв род стоматологични услуги, както и увреждания на здравето на застрахования вследствие употребата на алкохол или други упойващи вещества. Туроператорът има възможност да предложат на туристите сключването на застраховка "Отмяна на пътуване". Туроператора има сключен застрахователен договор по чл.97 от ЗТ – “Отговорност на туроператора” със ЗАД Алианц “. 

РЕКЛАМАЦИИ

            Рекламации относно предварително заявените и платени услуги могат да се направят на място в присъствието на представителя на Туроператора. Ако възникналия проблем не бъде разрешен на място, туристът има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок от 14 дни от откриване на несъответствието с договореното. Рекламацията трябва да бъде придружена от констативен протокол, който е подписан от представителя на приемащата страна и потребителя. Туроператора се задължава  да представи своето становище във връзка с направената рекламация в срок до 15 дни.

ОТГОВОРНОСТИ

            “Трейд Феър Трипс – Фреш Холидей” носи пълна отговорност за качеството на предлаганите в програмите услуги.

           Туроператорът не носи отговорност както за загубени или откраднати вещи или документи на туристите, така и за последствията при неспазване на законодателството на съответната държава от страна на туристите. В случай на нанесени щети от отделен турист или група туристи на хотелската база, автобусите или трети лица, то извършителят носи цялата отговорност за деянието си. Евентуалните щети се компенсират веднага от извършителя.

            Туроператорът не носи отговорност при настъпването на обстоятелства извън техния контрол, които пораждат промени в програмата или на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др.), които възпрепятстват провеждането на конкретна екскурзия.

Блог
Виж всички